PROJECT 360 PRIVACYBELEID

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Project 360 om uw privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en regelgeving met betrekking tot persoonlijke informatie die we over u kunnen verzamelen, ook via onze website, https://project360.nl/, en andere sites die we bezitten en exploiteren.

 

Persoonlijke informatie is alle informatie over u die kan worden gebruikt om u te identificeren. Dit omvat informatie over u als persoon (zoals naam, adres en geboortedatum), uw apparaten, betalingsgegevens en zelfs informatie over hoe u een website of online dienst gebruikt.

 

In het geval dat onze site links bevat naar sites en diensten van derden, wees u er dan van bewust dat die sites en diensten hun eigen privacybeleid hebben. Nadat u een link naar inhoud van derden hebt gevolgd, dient u hun geposte privacybeleidsinformatie te lezen over hoe zij persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw activiteiten nadat u onze site verlaat.

 

Dit beleid is van kracht vanaf 8 januari 2024.

Laatst bijgewerkt: 8 januari 2024

Informatie die we verzamelen

Informatie die we verzamelen valt in een van de twee categorieën: “vrijwillig verstrekte” informatie en “automatisch verzamelde” informatie.

 

– **”Vrijwillig verstrekte” informatie** verwijst naar alle informatie die u bewust en actief aan ons verstrekt bij het gebruik van of deelname aan een van onze diensten en promoties.

 

– **”Automatisch verzamelde” informatie** verwijst naar alle informatie die automatisch door uw apparaten wordt verzonden bij het gebruik van onze producten en diensten.

Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen onze servers automatisch de standaardgegevens registreren die worden verstrekt door uw webbrowser. Dit kan uw apparaat’s IP-adres, uw browsertype en versie, de pagina’s die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op elke pagina doorbrengt, en andere details over uw bezoek omvatten.

 

Bovendien, als u bepaalde fouten tegenkomt tijdens het gebruik van de site, kunnen we automatisch gegevens verzamelen over de fout en de omstandigheden rondom het optreden ervan. Deze gegevens kunnen technische details bevatten over uw apparaat, wat u probeerde te doen toen de fout optrad, en andere technische informatie met betrekking tot het probleem. U kunt al dan niet op de hoogte worden gesteld van dergelijke fouten, zelfs op het moment dat ze zich voordoen, dat ze zich hebben voorgedaan, of wat de aard van de fout is.

 

Wees u ervan bewust dat hoewel deze informatie op zichzelf mogelijk niet persoonlijk identificeerbaar is, het mogelijk is om deze te combineren met andere gegevens om individuele personen persoonlijk te identificeren.

Apparaatgegevens

Wanneer u onze website bezoekt of interageert met onze diensten, kunnen we automatisch gegevens over uw apparaat verzamelen, zoals:

 

– Type apparaat

De gegevens die we verzamelen, kunnen afhankelijk zijn van de individuele instellingen van uw apparaat en software. We raden aan de beleidsregels van de fabrikant van uw apparaat of softwareprovider te controleren om te leren welke informatie zij beschikbaar stellen aan ons.

Persoonlijke informatie

We kunnen om persoonlijke informatie vragen wanneer u contact met ons opneemt, wat een of meer van de volgende gegevens kan omvatten:

 

– Naam

– E-mail

Legitieme redenen voor de verwerking van uw persoonlijke informatie

We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we daar een legitieme reden voor hebben. In dat geval verzamelen we alleen persoonlijke informatie die redelijkerwijs nodig is om onze diensten aan u te leveren.

Verzameling en gebruik van informatie

We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u een van de volgende handelingen op onze website uitvoert:

 

– Een mobiel apparaat of webbrowser gebruiken om toegang te krijgen tot onze inhoud

– Contact met ons opnemen via e-mail, sociale media of via soortgelijke technologieën

– Ons vermelden op sociale media

 

We kunnen vrijwillig verstrekte en automatisch verzamelde persoonlijke informatie combineren met algemene informatie of onderzoeksgegevens die we ontvangen van andere vertrouwde bronnen. Onze marketing- en marktonderzoeksactiviteiten kunnen bijvoorbeeld gegevens en inzichten aan het licht brengen, die we kunnen combineren met informatie over hoe bezoekers onze site gebruiken om onze site en uw ervaring daarmee te verbeteren.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

Wanneer we persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, en

 

terwijl we deze informatie bewaren, zullen we deze binnen commercieel aanvaardbare middelen beschermen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, bekendmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

 

Hoewel we ons best zullen doen om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt te beschermen, adviseren we dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en niemand absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

 

U bent verantwoordelijk voor het selecteren van een wachtwoord en de algehele beveiligingssterkte ervan, en ervoor te zorgen dat de beveiliging van uw eigen informatie binnen de grenzen van onze diensten valt. Bijvoorbeeld, ervoor zorgen dat u uw persoonlijke informatie niet openbaar beschikbaar maakt via ons platform.

Hoe lang we uw persoonlijke informatie bewaren

We bewaren uw persoonlijke informatie slechts zolang als nodig is. Deze periode kan afhangen van waarvoor we uw informatie gebruiken, in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u bijvoorbeeld persoonlijke informatie zoals een e-mailadres heeft verstrekt wanneer u contact met ons opneemt over een specifieke vraag, kunnen we deze informatie bewaren zolang uw vraag open blijft staan, evenals voor onze eigen administratie, zodat we soortgelijke vragen effectief kunnen aanpakken in de toekomst. Als uw persoonlijke informatie niet langer nodig is voor dit doel, zullen we deze verwijderen of anoniem maken door alle details te verwijderen die u identificeren.

 

Indien nodig kunnen we uw persoonlijke informatie bewaren voor onze naleving van een wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichting, of voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek, of statistische doeleinden.

Let op

Dit is een vertaling en het kan nodig zijn om de tekst aan te passen aan de specifieke context van uw privacybeleid en rekening te houden met lokale wetgeving en regelgeving.

Kinderprivacy

We richten geen van onze producten of diensten rechtstreeks op kinderen jonger dan 13 jaar en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar.

Uw rechten en controle over uw persoonlijke informatie

*Uw keuze:* Door persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, begrijpt u dat we uw persoonlijke informatie zullen verzamelen, bewaren, gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met dit privacybeleid. U hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dit van invloed zijn op uw gebruik van onze website of de aangeboden producten en/of diensten.

 

*Informatie van derden:* Als we persoonlijke informatie over u ontvangen van een derde partij, zullen we deze beschermen zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als u een derde partij bent die persoonlijke informatie verstrekt over iemand anders, verklaart en garandeert u dat u toestemming heeft van die persoon om de persoonlijke informatie aan ons te verstrekken.

 

*Marketingtoestemming:* Als u eerder hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment van gedachten veranderen door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.

 

*Toegang:* U kunt details opvragen van de persoonlijke informatie die we over u hebben.

 

*Correctie:* Als u van mening bent dat enige informatie die we over u hebben onjuist, verouderd, onvolledig, irrelevant of misleidend is, neem dan contact met ons op met behulp van de gegevens die in dit privacybeleid worden verstrekt. We zullen redelijke stappen ondernemen om eventuele onjuiste, onvolledige, misleidende of verouderde informatie te corrigeren.

 

*Niet-discriminatie:* We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van een van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Tenzij uw persoonlijke informatie nodig is om u een bepaalde dienst of aanbieding te bieden (bijvoorbeeld klantenondersteuning), zullen we u geen goederen of diensten weigeren en/of u verschillende prijzen of tarieven in rekening brengen voor goederen of diensten, inclusief het verlenen van kortingen of andere voordelen, of het opleggen van boetes, of u voorzien van een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten.

 

*Melding van gegevensinbreuken:* We zullen voldoen aan de toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensinbreuken.

 

*Klachten:* Als u van mening bent dat we een relevante wet inzake gegevensbescherming hebben geschonden en een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op met behulp van de onderstaande gegevens en verstrek ons volledige details van de vermeende inbreuk. We zullen uw klacht snel onderzoeken en u schriftelijk informeren over de uitkomst van ons onderzoek en de stappen die we zullen nemen om uw klacht af te handelen. U heeft ook het recht om contact op te nemen met een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming of gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot uw klacht.

 

*Afmelden:* Om u af te melden voor onze e-maillijst of u uit te schrijven voor communicatie (inclusief marketingcommunicatie), neemt u contact met ons op met behulp van de gegevens die in dit privacybeleid worden verstrekt, of maakt u gebruik van de afmeldfaciliteiten die worden verstrekt in de communicatie. We kunnen specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen.